ສຽງແຊັມເປີນ ຄີບອດລຸ້ນYAMAHA PRS-950 ເປັນຟາຍ.YEP ອັບເດດ 2020

ສະໝັກລະດັບ2 ຈີ່ງສາມາດດາວໂລດໄດ້
ລວມສຽງແຊັມຄີບອດທີ່ນັກດົນຕຣີບໍ່ຄວນພາດ ໃຊ້ກັບຄີບອດລຸ້ນYAMAHA PRS-950 ເປັນຟາຍ.YEP ທີ່ມາພ້ອມກັບສຽງຫວານໆມັນໆ ນັກດົນຕຣີຄວນມີໄວ້.
ໃນຟາຍປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1.ກອງ 5 ຊຸດ
2.ສຽງ ອໍແກນ 3 ສຽງ
3.ສຽງແຊັກໂຊໂຟນລາວ SaxLao
4.ສຽງແຊັກໂຊໂຟນລາວ SaxThai
5.ສຽງໂຫວດ
6.ສຽງຊໍ ຈີນ
7.ສຽງຊໍ ໄທ
8.ສຽງ ແຄນລາວ
9.ສຽງ ແອັກຄໍດຽນ 2 ສຽງ
10.ສຽງ YC 7 ສຽງ
11.ສຽງພີນ 2 ສຽງ
12.ສຽງປີ່ຜູ້ໄທ
13.ສຽງປະກອບ(Effect . . .

ຫຼື

       

ລະດັບຫຼືແພັກເກັດ ການເຂົ້າເຖິງມີດັ່ງນີ້:

ລະດັບ ຫຼື Free   ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ  
- ລະດັບ  1 ຫຼື Basic ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ  
- ລະດັບ  2 ຫຼື Bronze ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)...  
- ລະດັບ  3 ຫຼື Silver  ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້   

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມອ່ານທີ່ນີ້