ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ້ ດ້ວຍWordpress

35

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ WordPress ຈະເຮັດໃຫ້ເວບໄຊທ໌ອອກອອກມາເປັນເວບທຳມະດາສາມັນ. ມື້ນີ້ເຈົ້າຕ້ອງຄິດໃໝ່!

ເກືອບ 40% ຂອງເວບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ Wordpress, ບໍ່ພຽງແຕ່ຜູ້ຜະລິດເວັບນຳໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ. ຊື່ສຽງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກຍັງໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງເວບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ, ເຊັ່ນວ່າ Microsoft, Facebook, Walt Disney, TechCrunch, PlayStation ແລະແມ່ນແຕ່ Star Wars ຍັງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດຂອງຕົນເອງ. ມັນຍັງບໍ່ລວມເອົາຫລາຍໆເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ.

ການທີ່ຈະສ້າງເວບມັນບໍ່ຍາກທີ່ຈະສ້າງເວບໄຊທ໌ກັບ WordPress ແບບນີ້. ຖ້າທ່ານຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນເວລາສັ້ນໆໜ້ອຍດຽວທ່ານກໍ່ສາມາດສ້າງເວບໄຊທ໌ໄດ້. ທ່ານສາມາດພິສູດມັນໄດ້ໃນການເປີດເວບໄຊທ໌ບໍລິສັດເປັນແທ້ແນ່ນອນ.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໜື່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື້ອງການຂຽນໂຄດມາກ່ອນພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ດ້ວຍການສັ່ງຈອງ ສ້າງເວບໄຊ້ກັບພວກເຮົາໃນລາຄາງາມ ແລະ ສຸດຄຸ້ມແນ່ນອນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳປຶກສາອັນຍາວນານ

ເບີຕິດຕໍ່ ອຈ ສອນ :020 22239920 , ເບີໂທສູນ: 020 56 638 576

ລົງທະບຽນ

Comments are closed.