WORDPRESS E-COMMERCE

66

WORDPRESS E-COMMERCE ສ້າງເວບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ

ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ, ເວລາ 17:00 – 19:00 ໂມງ, ຈຳນວນ: 32 ຊົ່ວໂມງ

ການຮຽນພາກທິດສະດີ
30%
ການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ
70%

ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ

01 WordPress ແມ່ນຫຍັງ?

ພາກທິດສະດີ

02 ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ WordPress?

ພາກທິດສະດີ

03 ມີເວບໄຊທ໌ໃດແດ່ທີ່ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງ?

ພາກທິດສະດີ

04 ຕົວຢ່າງເວບໄຊທ໌ WordPress ທີ່ງາມແລະນິຍົມ

ພາກທິດສະດີ

05 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ WordPress.com ກັບ .org

ພາກທິດສະດີ

06 ອົງປະກອບເວບໄຊທ໌ WordPress

ພາກທິດສະດີ

07 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງເວບໄຊທ໌ດ້ວຍ WordPress

ພາກທິດສະດີ

08 ການຕິດຕັ້ງ Wordpress

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

09 ສ່ວນປະກອບແລະການເຮັດວຽກWordpressແຕ່ລະເມນູຢ່າງລະອຽດ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

10 ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ Theme ແລະ Plugin ທີ່ອອກແບບມາເນ!ະກັບຮ້ານຄ້າ ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສູດໃນປະຈຸບັນໃນລາຄາ 65 ໂດລາ

ປະຕິບັດຕົວຈິງ

11 ເທັກນິກການເຮັດໃຫ້ເວບໄວແລະມີຄວາມປອດໄພ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

12 ການ Backup ແລະ Restore ຂໍ້ມູນ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

13 ແນະນຳວະທີເຊົ່າ ຊື່ເວບໄຊ້DNS ແລະ Web Hosting

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

14 ນຳໃຊ້ Sub DNS ແລະ Web Hosting 1 ບັນຊີ ເປັນເວລາ 1 ປີ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

15 ແນະນຳການອັບໂຫຼດເວບຈາກຄອມຂື້ນ Web Hosting

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ເບີຕິດຕໍ່ ອຈ ສອນ :020 22239920 , ເບີໂທສູນ: 020 56 638 576


ລົງທະບຽນ

Comments are closed.