ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ(ຄອມພິວເຕີ,ອິນເຕີເນັດ,CCTV & ,ມືຖື)

124

ຝຶກອົບຮົມ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ຄອມພິວເຕີ,ອິນເຕີເນັດ,CCTV,ມືຖື

ຮຽນທິດສະດີ
ອະທິບາຍທິດສະດີພື້ນຖານ
20%
ປະຕິບັດໂຕຈິງ
Web Designer
80%

I. ພາກຄອມພິວເຕີ

ກຽມຕົວກ່ອນຮຽນ

ການແນະນຳສາຍທາງອາຊີບແປງຄອມ

✅ບົດທີ 1 ພື້ນຖານຮາດແວ ແລະ ຊັອບແວ(Hardware and Software)

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 2 ການຕິດຕັ້ງວິນໂດ ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ(OS and Program Installation)

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 3 ການສຳຮອງ ແລະ ການເອິ້ນໃຊ້ (Backup and Restore)

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 4 ການກູ້ລະຫັດ ແລະ ຂໍ້ມູນ (Password Reset and Data Recovery)

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 5 ການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ ແລະ ການປ້ອງກັນໄວຣັດ

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 6 ການຕັ້ງຄ່າການພິມ ແລະ ການພິມເອກະສານທົ່ວໄປ

ກຳລັງອັບເດດ

II. ພາກອິນເຕີເນັດ

✅ບົດທີ 7 ແນະນຳການເລືອກຊື້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ກຳລັງປັບປຸງ

✅ບົດທີ 8 ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເຂົ້າອຸປະກອນ

ກຳລັງປັບປຸງ

✅ບົດທີ 9 ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແບບມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ

ກຳລັງປັບປຸງ

✅ບົດທີ 10 ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ກຳລັງປັບປຸງ

III. ພາກກ້ອງວົງຈອນປິດ(CCTV)

✅ບົດທີ 11 ແນະນຳການເລືອກຊື້ອຸປະກອນ

ກຳລັງປັບປຸງ

✅ບົດທີ 12 ແນວທາງການວາງມູມກ້ອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 13 ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 14 ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ

ກຳລັງອັບເດດ

IV. ພາກໂທລະສັບມືຖື

✅ບົດທີ 15 ແນະນໍາແນວທາງການເດີນສາຍສ້ອມແປງມືຖື

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 16 ວິທີການເລືອກ ແລະ ແນະນໍາເຄື່ອງມືປະຈໍາໂຕະຊ້ອມທີ່ຈໍາເປັນ

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 17 ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່າງທີ່ຈຳເປັນ

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 18 ໂຄງສ້າງລະບົບໂທລະສັບມືຖື

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 19 ການຖອດ ແລະ ການປະກອບ ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ(Samsung,VIVO,OPPO,iPhone)

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 20 ການກວດສອບອາການໂທລະສັບຂັ້ນພື້ນຖານ

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 21 ການປ່ຽນອາໄຫຼຕ່າງໆຂອງໂທລະສັບ(ແບັດ, ຈໍ, ລໍາໂພງ,…)

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 22 ການປົດລັອກ Android ແລະ iPhone

ກຳລັງອັບເດດ

✅ບົດທີ 23 ການສ້າງG-Mail ແລະ ສ້າງ Apple ID

ກຳລັງອັບເດດ

Comments are closed.