ທ່ານມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄອດີໆ ຈົ່ງຢ່າປະໄວ້ໃຫ້ມັນໄຮ້ຄ່າ ຈົ່ງນຳມາເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້
         ມີຢູ່ເດີ(Miuder)ເປັນສູນລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ດີຈີຕອນ ມີຫຼາກຫຼາຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ, ປື້ມຄູ່ມື, ສ່ວນເສີມຂອງ CMS WordPress(Themes, Plugins), VDO ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອື່ນໆ…
ທ່ານສາມາດເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານມາຝາກຟຣີ ຫຼື ຝາກຂາຍໄວ້ກັບພວກເຮົາໄດ້ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: +8562022239920

ສະຖິຕິ

5

ທູລະກິດໄດ້ດຳເນີນມາ

30

ສະມາຊິກ

50

ເຈົ້າຂອງຮ້ານ

5000

ກ່າວຂໍ້ມູນໃນເວບນີ້

ທີມງານພວກເຮົາ

member-img

Phuangkeo KPT

Founder, CEO

member-img

Omari Power

Chief Operating Officer

member-img

Kendrick McCracken

Chief Marketing Officer

member-img

Mason O'Neill

Chief Technical Officer

member-img

Elliott Bennett

Product Designer

member-img

Delaney Hickman

Shop Manager

member-img

Ellen Snyder

HR Manager

member-img

Bret Dickinson

Support Manager

ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້?