ເວບໄຊທ໌ ອົງກອນ ສ້າງດ້ວຍ WordPress ລາຄາຖືກ

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ WordPress ຈະເຮັດໃຫ້ເວບໄຊທ໌ອອກອອກມາເປັນເວບທຳມະດາສາມັນ. ມືນີ້ເຈົ້າຕ້ອງຄິດໃໝ່! ເກືອບ 40% ຂອງເວບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ WordPress, ບໍ່ພຽງແຕ່ຜູ້ຜະລິດເວັບນຳໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ. ຊື່ສຽງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກຍັງໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງເວບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ, ເຊັ່ນວ່າ Microsoft, Facebook, Walt Disney, TechCrunch, PlayStation ແລະແມ່ນແຕ່ Star Wars ຍັງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດຂອງຕົນເອງ. ມັນຍັງບໍ່ລວມເອົາຫລາຍໆເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ. ການທີ່ຈະສ້າງເວບມັນບໍ່ຍາກທີ່ຈະສ້າງເວບໄຊທ໌ກັບ WordPress ແບບນີ້. ຖ້າທ່ານຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນເວລາສັ້ນໆໜ້ອຍດຽວທ່ານກໍ່ສາມາດສ້າງເວບໄຊທ໌ໄດ້. ທ່ານສາມາດພິສູດມັນໄດ້ໃນການເປີດເວບໄຊທ໌ບໍລິສັດເປັນແທ້ແນ່ນອນ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໜື່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື້ອງການຂຽນໂຄດມາກ່ອນພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ດ້ວຍການສັ່ງຈອງ ສ້າງເວບໄຊ້ກັບພວກເຮົາໃນລາຄາງາມ ແລະ ສຸດຄຸ້ມແນ່ນອນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳປຶກສາອັນຍາວນານ ເບີ່ງຕົວຢ່າງເວບອົງກອນນີ້ໄດ້ທີ່ນີ້:  https://ongon.miuder.com/ ສີ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເມື່ອສັ່ງຊື້ແພັກເກັດນີ້ມີຄື:  share web hosting ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືມີດັ່ງນີ້:– SSD Storage 5 GB– Data Transfer 50 GB / ເດືອນ– […]

Great Prototyping Tools That Designers Should Start Using

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the […]

6 skills every pro designer needs

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the […]

10 Creative Wallpapers and Backgrounds

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the […]