WORDPRESS LEARNING

WORDPRESS E-LEARNING ສ້າງເວບໄຊ້ຄອດຮຽນອອນລາຍ ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ, ເວລາ 17:00 – 19:00 ໂມງ, ຈຳນວນ: 32 ຊົ່ວໂມງ ການຮຽນພາກທິດສະດີ 30% ການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 70% ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ 01 WordPress ແມ່ນຫຍັງ? ພາກທິດສະດີ 02 ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ WordPress? ພາກທິດສະດີ 03 ມີເວບໄຊທ໌ໃດແດ່ທີ່ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງ? ພາກທິດສະດີ 04 ຕົວຢ່າງເວບໄຊທ໌ WordPress ທີ່ງາມແລະນິຍົມ ພາກທິດສະດີ 05 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ WordPress.com ກັບ .org ພາກທິດສະດີ 06 ອົງປະກອບເວບໄຊທ໌ WordPress ພາກທິດສະດີ 07 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງເວບໄຊທ໌ດ້ວຍ WordPress ພາກທິດສະດີ 08 ການຕິດຕັ້ງ Wordpress […]

WORDPRESS E-COMMERCE

WORDPRESS E-COMMERCE ສ້າງເວບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ, ເວລາ 17:00 – 19:00 ໂມງ, ຈຳນວນ: 32 ຊົ່ວໂມງ ການຮຽນພາກທິດສະດີ 30% ການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 70% ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ 01 WordPress ແມ່ນຫຍັງ? ພາກທິດສະດີ 02 ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ WordPress? ພາກທິດສະດີ 03 ມີເວບໄຊທ໌ໃດແດ່ທີ່ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງ? ພາກທິດສະດີ 04 ຕົວຢ່າງເວບໄຊທ໌ WordPress ທີ່ງາມແລະນິຍົມ ພາກທິດສະດີ 05 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ WordPress.com ກັບ .org ພາກທິດສະດີ 06 ອົງປະກອບເວບໄຊທ໌ WordPress ພາກທິດສະດີ 07 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງເວບໄຊທ໌ດ້ວຍ WordPress ພາກທິດສະດີ 08 ການຕິດຕັ້ງ Wordpress […]

WORDPRESS CORPORATE

WORDPRESS CORPORATE ສ້າງເວບສຳຫຼັບອົງກອນ,ບໍລິສັດ, ທຸລະກິດ​ ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ, ເວລາ 17:00 – 19:00 ໂມງ, ຈຳນວນ: 32 ຊົ່ວໂມງ ການຮຽນພາກທິດສະດີ 30% ການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 70% ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ 01 WordPress ແມ່ນຫຍັງ? ພາກທິດສະດີ 02 ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ WordPress? ພາກທິດສະດີ 03 ມີເວບໄຊທ໌ໃດແດ່ທີ່ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ WordPress ເພື່ອສ້າງ? ພາກທິດສະດີ 04 ຕົວຢ່າງເວບໄຊທ໌ WordPress ທີ່ງາມແລະນິຍົມ ພາກທິດສະດີ 05 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ WordPress.com ກັບ .org ພາກທິດສະດີ 06 ອົງປະກອບເວບໄຊທ໌ WordPress ພາກທິດສະດີ 07 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງເວບໄຊທ໌ດ້ວຍ WordPress ພາກທິດສະດີ 08 ການຕິດຕັ້ງ […]

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ IT Support Offline

ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທີ່ ສູນການສຶກສາ ຊ້າງອາວັນເສົາ – ອາທິດ ເວລາ 9:00 – 16:00 ຈຳນວນ: 84 ຊົ່ວໂມງ ສະ​ບາຍ​ດີ​ທຸກໆ​ທ່ານ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ, ຄິດເຖິງພວກເຮົາ ສູນການສຶກສາ ຊ້າງ-ອາ. ພວກເຮົາມີສາດສະດາຈານແລະຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານລໍຖ້າທ່ານໃຫ້ບໍລິການເຕັມຮູບແບບ ພວກເຮົາເນັ້ນການປະຕິບັດທຸກໆຂັ້ນຕອນ.  1. IT Support & Home Security ✅ພາກທີ 1 ພື້ນຖານຮາດແວ ແລະ ຊັອບແວ(Hardware and Software)– ຮຽນຮູ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ– ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ– ເຕັກນິກການມ້າງ ແລະ ການປະກອບຄອມພິວເຕີ– ແນະນໍາອາການຄອມພິວເຕີ– ການປ່ຽນອາໄຫຼ່ຄອມພິວເຕີ✅ພາກທີ 2 ການຕິດຕັ້ງວິນໂດ ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ(OS and Program Installation)– ການວິເຄາະບັນຫາຄອມພິວເຕີກ່ອນລົງວິນໂດ– ແນະນໍາການແບ່ງຊອງເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ– ຕິດຕັ້ງວິນໂດຈາກແຜ່ນCD,USB,LAN– ແນະນໍາການໂຫຼດໂປຣແກຣມຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ງານ– ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມແບບຕ່າງໆ(ລາຍເຊັນ,ແຄຣກ,ແອັກຕີເວດ)– ການກວດສອບໄດ໋ຣເວີ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄດ໋ຣເວີ✅ພາກທີ 3 […]