ເປີດຝຶກອົບຮົມ IT Support Offline

ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທີ່ ສູນການສຶກສາ ຊ້າງອາວັນເສົາ – ອາທິດ ເວລາ 9:00 – 16:00 ຈຳນວນ: 84 ຊົ່ວໂມງ ສະ​ບາຍ​ດີ​ທຸກໆ​ທ່ານ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ, ຄິດເຖິງພວກເຮົາ ສູນການສຶກສາ ຊ້າງ-ອາ. ພວກເຮົາມີສາດສະດາຈານແລະຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານລໍຖ້າທ່ານໃຫ້ບໍລິການເຕັມຮູບແບບ ພວກເຮົາເນັ້ນການປະຕິບັດທຸກໆຂັ້ນຕອນ.  1. IT Support & Home Security ✅ພາກທີ 1 ພື້ນຖານຮາດແວ ແລະ ຊັອບແວ(Hardware and Software)– ຮຽນຮູ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ– ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ– ເຕັກນິກການມ້າງ ແລະ ການປະກອບຄອມພິວເຕີ– ແນະນໍາອາການຄອມພິວເຕີ– ການປ່ຽນອາໄຫຼ່ຄອມພິວເຕີ✅ພາກທີ 2 ການຕິດຕັ້ງວິນໂດ ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ(OS and Program Installation)– ການວິເຄາະບັນຫາຄອມພິວເຕີກ່ອນລົງວິນໂດ– ແນະນໍາການແບ່ງຊອງເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ– ຕິດຕັ້ງວິນໂດຈາກແຜ່ນCD,USB,LAN– ແນະນໍາການໂຫຼດໂປຣແກຣມຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ງານ– ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມແບບຕ່າງໆ(ລາຍເຊັນ,ແຄຣກ,ແອັກຕີເວດ)– ການກວດສອບໄດ໋ຣເວີ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄດ໋ຣເວີ✅ພາກທີ 3 […]