ພວກເຮົາທີມງານ ມີຢູ່ເດີ ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານຂໍ້ມູນດີຈິຕອນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສະດວກໃນການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ຖ້າທ່ານຍາກສົ່ງຂ່າວຫາພວກເຮົາສາມາດປະກອບແບບຟອມແລ້ວສົ່ງຫາພວກເຮົາດ້ວຍເສັ້ນທາງການການພົວພັນດັ່ງນີ້: 
miuderinfo@gmail.com ຫຼື Tel&Whatapp: +562022239920


    ໝາຍເຫດ: ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂດເວລາ, ທີມງານສະໜັບສະໜູນ ຂອງພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ. 

    ຖ້າທ່ານໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນອອກແບບທີ່ໜ້າງາມ ແລະ ຕ້ອງການເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມພວກເຮົາຍິນດີຊ່ວຍທ່ານ ນີ້ແມ່ນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງພວກເຮົາ miuderinfo@gmail.com.ພວກເຮົາຍິນທຸກເວລາ!

    ທີ່ຢູ່

    ບ້ານ ພະໄຊ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ