ການປຽບທຽບໂປຣແກຣມກວດຫາການບຸກລຸກເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງໂປຣແກຣມສນໍຣົ໌ດແລະຣຽນຊີຄຽວພາຍໃຕ້ປັດຈັຍການໂຈມຕີ

Purchase

ການ​ປຽບທຽບ​ໂປຣ​ແກຣມ​ກວດ​ຫາ​ການ​ບຸກລຸກ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ລະຫວ່າງ​ໂປຣ​ແກຣມ​ສ​ນໍ​ຣົ໌ດ​ແລະ​ຣຽນ​ຊີ​ຄຽວ​ພາຍໃຕ້​ປັດ​ຈັຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
comparison of network intrusion detection system between SNORT and RealSecure under attack

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.