ການພັດທະນາບົດຮຽນ e-Learning ແບບປະຕິສຳພັນ ວິຊາການວິເຄາະລະບົບແລະການອອກແບບ ສຳລັບນັກສຶກສາສາຂາວິຊາຄອມພິວເຕີ ຫຼັກສູດປຣະກາດນີບັດວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ

Purchase

ການ​ພັດທະນາ​ບົດ​ຮຽນ e-Learning ແບບ​ປະຕິ​ສຳພັນ ວິ​ຊາ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ລະບົບ​ແລະ​ການ​ອອກ​ແບບ ສຳລັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ສາ​ຂາ​ວິ​ຊາ​ຄອມພິວເຕີ ຫຼັກ​ສູດ​ປຣະ​ກາດ​ນີ​ບັດ​​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຊັ້ນ​ສູງ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.