ການສ້າງບົດຮຽນອອນລາຍ ເລື່່ອງ ຂະບວນການອອກແບບແລະສ້າງແອນິເມຊັ່ນ 2 ມິຕິ ໂດຍໃຊ້ລະບົບການຈັດການຮຽນຮູ້

Purchase

ການສ້າງ​ບົດ​ຮຽນ​ອອນລາຍ ເລື່່ອງ ຂະ​ບວນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ແລະ​ສ້າງ​ແອ​ນິ​ເມ​ຊັ່ນ 2 ມິ​ຕິ ໂດຍ​ໃຊ້​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ຮຽນ​ຮູ້  ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
The Construction of Online Learning Package on Process of Design and Construction Animation 2D by Using Learning Management System

 

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.