ບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຫົວຂໍ້: ຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ)

Purchase

ບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຫົວຂໍ້: ຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
ຂຽນໂດຍ: ນ. ອານຸລັກ ປ້ອງວິໄລ
ໃນຊູດນີ້ປະກອບມີ:
1.ຟາຍເອກະສານບົດຈົບຊັ້ນ ເປັນ Microsoft Word(.docx)
2. ເປີດຫົວເລື່ອງບົດນິພົນ.docx
3.ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.docx

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  May 25, 2020

 • Price
  :

  200,000.00 ກີບ

 • Released
  :

  May 25, 2020

 • Sales
  :

  0 sale

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.