ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນຫົວບົດ:ສຶກສາລະບົບການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມສົ່ງ-ຮັບຂອງLAOSAT -1

Purchase

ລະບົບ 3 ປີ ຂະແໜງ : ວິສະວະກຳ ​ໄອ​ຊີ​ທີ


ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນນັກສຶກສາ
ທ້າວ ສົມຊາຍ ແສງທະວີ                            ລະຫັດ : IPTICT 35/120/16
Mr. Somxaiy SENGTHAVY              Code : IPTICT 35/120/16
ທ້າວ ສຸພະໄຊ ສຸພະມີໄຊ                              ລະຫັດ : IPTICT 35/113/16
Mr. Souphaxay SOUPHAMYXAY   Code : IPTICT 35/110/16
ນາງ ຈັນສະໝອນ ລັດະນະວົງ                  ລະຫັດ : IPTICT 35/110/16
Miss. Chunsamone LUTTANAVONG  Code : IPTICT 35/110/16

ສາລະບານເນື້ອໃນ

ຄຳນຳ
ບົດຄັດຫຍໍ້ພາສາລາວ
ບົດຄັດຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ
ບົດຂອບໃຈ
ສາລະບານຕາຕາລາງ
ອັກສອນຫຍໍ້
ບົດ​ທີ1 ບົດ​ສະ​ເໜີ
1.ທີ່​ມາ ​ແລະ ຄວາມ​ສຳຄັນຂອງ​ບົດ​ລາຍງານ
1.2 ຈຸດປະສົງ
1.3 ຂອບເຂດຂອງບົດສຶກສາໂຄງການ
1.​4 ຜົນຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
1.​5 ແຜນການດໍາເນີນງານ
ບົດ​ທີ 2ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວ​ກັບດາວ​ທຽ​ມ
2.​1 ປະຫວັດ ​ແລະ​ ແນວຄວາມ​ຄິດ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ດາວ​ທຽມ
2.​2 ປະ​ເພດ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ
2.​2.1 ດາວທຽມສື່ສານ (Communication Satellite/COMSAT)
2.​2.2 ດາວທຽມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ (Meteorology Satellite/METSAT)
2.2.3 ດາວທຽມສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນ (Geographic Information System/Remote Sensing)
2.2.4 ດາວທຽມນຳທາງບອກຈຸດຕຳແຫນ່ງ (Global Navigation Satellite System)
2.2.5 ດາວທຽມວິ​ໄຈທາງວິທະຍາສາດ (International Space Station/ISS)
2.2.6 ດາວທຽມດາລາສາດ (Astronomy Satellite/Hubble Telescope)
2.2.7 ດາວທຽມສອດແນມໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນ (Investigation Satellite)
2.​3​ ວົງໂຄຈອນດາວທຽມ (Satellite Orbit)
2.3.1​ ຈັດຕາມວິຖີໂຄຈອນອ້ອມໜ່ວຍໂລກ
2.3.2​ ຈັດຕາມລະດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ຈາກໜ້າໂລກ
2.4​​ ຄື້ນຄວາມຖີ່ສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ
ບົດ​ທີ 3ໂຄງສ້າງສະຖານີ້ພາກພື້ນດິນຂອງດາວທຽມ Laosat-1
3.1​ ສະຖານີພາກພື້ນດິນ (Ground Station Segment)
3.2 ໂຄງສ້າງລະບົບພາກພື້ນດິນ.
3.3 ລະບົບ NETWORK.
3.3.1 ອຸປະກອນ BBE (Base Band Equiment)
3.3.2 ລະບົບ TIFS (transmit intermediate Frequency Switch).
3.3.3 ລະບົບ RIFS (Receive Intermediate Frequency Switch)
3.3.4 ອຸປະກອນ​​ແປງ​ສັນຍານ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ (RF/IF Subsystem)
3.3.5 ອຸປະກອນ switch.
3.3.6 ອຸປະກອນ HPA (High Power Amplifier)
3.3.7 ອຸປະກອນ FEED.
3.3.8 ອຸປະກອນຈານສາຍອາກາດ (Antenna Subsystem)
3.4 ລະບົບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຈານ C13a-band (Transmitter System)
3.4.1 ລະບົບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ (Transmit  System)
3.4.2 ລະບົບເຄື່ອງຮັບສັນຍານ (Receiver System)
3.5 ອຸປະກອນສື່ສານຜ່ານດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍ VSAT(Very Small Aperture Terminal
3.5.1 ອຸປະກອນ​ຫຼັກ​ສະຖານີ Hub ມີ​ຄື
3.5.2 ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ SIT ລະບົບ VSAT ຫາ​ ລະບົບ ​ໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ GSM ມີ​ຄື
3.5.3 ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ SIT ລະບົບ VSAT ຫາ ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນມີ​ຄື
3.5.4 ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສື່ສານ​ສຸກ​ເສີນຜ່ານ​ດາວ​ທຽມ​ແບບ​​ເຄື່ອນ​ທີ່ (Emergency Satellite Communication Network)
3.5.5 ການບໍລິການ ​ໃຫ້​ເຊົ່າ​ຊ່ອງ​ສັນຍານ C-band ​ແລະ Ku-band
3.6 ການບັນຊາດາວທຽມ LAOSAT-1 ເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນ (Satellite Orbit)
ຮຸບທີ 3.35 ລະບົບການຄວບຄຸມດາວທຽມເຂົ້າສຸ່ວົງໂຄຈອນ.
3.6.1 ຍ່ານຄວາມຖີ່ ແລະ ຄື້ນບັນຊາດາວທຽມ LAOSAT-1.
3.6.2 ການ​ບັນຊາ​ດາວ​ທຽມ LAOSAT-1
ບົດ​ທີ 4 ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ຂອງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ.
4.​1​ ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຂອງ​ທິດ​ສະ​ດີ.
4.​2 ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ.
4.​3 ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ສຶກສາ​ລະບົບ.
4.​4 ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ອຸປະກອນ.
4.​5 ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ສອບ.
Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.