ລະບົບຈັດການ ວິທະຍາໄລ CollegeManagementSystem ດ້ວຍພາສາ C# ພ້ອມທັງໂຄດ

Purchase

ລະບົບຈັດການ ວິທະຍາໄລ CollegeManagementSystem ດ້ວຍພາສາ C# ພ້ອມທັງໂຄດ

**Login Details**

USERNAME : harry
PASSWORD : harry0

>> Change Database directory from ‘F:\Sem.4\C# Projects\College management system\CollegeManagementSystem\SchoolManagementSystem\school.mdf’
To your Own!!

> Database File is inside :\CollegeManagementSystem_C#\CollegeManagementSystem\SchoolManagementSystem\bin\Debug\school.mdf

 

Purchase

1 Sale

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  March 3, 2020

 • Price
  :

  10,000.00 ກີບ

 • Released
  :

  March 3, 2020

 • Sales
  :

  1 sale

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.