ລະບົບເກັບກຳສະຖິຕິພະນັກງານ ສ້າງດ້ວຍພາສາ visual basic.net ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ

Purchase

ສະໝັກລະດັບ1 ຈີ່ງສາມາດດາວໂລດໄດ້

ລະບົບເກັບກຳສະຖິຕິພະນັກງານ ສ້າງດ້ວຍພາສາ visual basic.net ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ ໃຊ້ການຂໍ້ມູນ Access ເໝາະສຳຫຼັບນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈເພື່ອນຳໄປໝູນໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆ

user: admin
password:admin

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  March 7, 2020

 • Price
  :

  50,000.00 ກີບ

 • Released
  :

  March 7, 2020

 • Sales
  :

  0 sale

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.