ສ້າງເວບດ້ວຍ CMS wordpress ສະບັບພາສາລາວ

ການສ້າງເວບດ້ວຍ CMS wordpress ສະບັບພາສາລາວ

ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ WordPress

 1. ໃຊ້ງົບປະມານນ້ອຍ
 2. ມີ Plugin ຫລວງຫລາຍ ໃຫ້ດາວໂລດ Free
 3. ສ້າງເວັບໄດ້ງ່າຍດາຍ
 4. ອອກແບບໄດ້ສະດວກ
 5. ໃຊ້ເວລາສ້າງເວັບບໍ່ດົນ
 6. ສາມາດໂຫຼດ Themes ໄດ້
 7. ງ່າຍໃນການອັບເດດ
 8. . ອື່ນໆ…

ແນະນຳ: plugin ແລະ theme ທີ່ດີຄວນລົງທືນຊຶ້

ສາລະບານ WordPress

 1. 1. ແນະນຳ WordPress
 2. WordPress ມີການເຮັດວຽກແນວໃດ
 3. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ງານ XAMPP
 4. ການຕິດຕັ້ງ WordPress
 5. ການເຂົ້າໃຊ້ງານ WordPress
 6. ສ່ວນປະກອບຂອງ WordPress
 7. ການໃຊ້ງານເມນູ (Posts)
 8. ການໃຊ້ງານເມນູ (Media)
 9. ການໃຊ້ງານເມນູ (Pages)
 10. ການໃຊ້ງານຂອງ Comments
 11. ການໃຊ້ງານ Appearance
 12. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ປັບແຕ່ງເທັມ
 13. ການສ້າງ Facebook Page ໃນ Widget
 14. ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ເມ​ນູ​
 15. ການເພີ່ມ User ແລະ ກຳນົດສິດທິຕ່າງໆ
 16. ການປັບແຕ່ງໜ້າຫຼັກ
 17. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການໃຊ້ງານ (plug-in)
 18. ການອັບເດດ WordPress
Purchase

0 Downloads

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  February 4, 2020

 • Price
  :

  0.00 ກີບ

 • Released
  :

  February 4, 2020

 • Downloads
  :

  0 Downloads

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.