ເວັບໄຊຕ໌ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິລາ ເອເອັດສະປອດ

Purchase

ເວັບໄຊຕ໌ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິລາ ພ້ອມທັງຊອດໂຄດ , ບົດນຳສະເໜີ. ແລະ ປື້ມຂຽນບົດ. ສ້າງຈາກພາສາ php ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ mysql ນຳໃຊ້ Program Adobe Dreamweaver CS6 ແລະ ຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ Xampp ໃນການສ້າງ ເໝາະສຳຫຼັບນັກສຶກສາທີ່ກຳຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ ເພື່ອນຳໄປໝູນໃຊ້ ແລະ ຮັກສາເວລາໃນການຂຽນບົດ

ເນື້ອໃນບົດຈົບຊັ້ນປະກອບມີ:
1.ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ບັນຫາ
2.ຈຸດປະສົງໃນການຂຽນໂຄງການ
3.ຂອບເຂດໃນການສຶກສາຂອງໂຄງການ
4.ຄາດຄະເນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ
5.ການວິເຄາະລະບົບ
6.ສະຫຼຸບ

ໃນໂປຣເຈັກປະມີ:
– Sourse Code(php+database file)
– ບົດ Present(Powerpoint)
– ປື້ມ.docx

Purchase

3 Sales

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.