ການພັດທະນາບົດຮຽນຄອມພິວເຕີຊ່ວຍສອນເທິງອິນເຕີເນັດ ວິຊາລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ສາຂາຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ລະດັບປຣະກາດນີຍະບັດວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ

Purchase

ການ​ພັດທະນາ​ບົດ​ຮຽນ​ຄອມພິວເຕີ​ຊ່ວຍ​ສອນ​ເທິງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ວິ​ຊາ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມພິວເຕີ ສາ​ຂາ​ຄອມພິວເຕີ​ທຸລະກິດ ລະ​ດັບ​ປຣະ​ກາດ​ນີຍະ​ບັດ​​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຊັ້ນ​ສູງ ກົມ​ອາ​ຊີວະ​ສຶກ​ສາ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
A development of internet-based instruction on computer network for business computing program higher vocational certificate level, Department of Vocational Education

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.