ການປຽບທຽບໂປຣແກຣມກວດຫາການບຸກລຸກເຄຣືອຂ່າຍລະຫວ່າງໂປຣແກຣມSNORT and RealSecure ພາຍໃຕ້ປັດໃຈການໂຈມຕີ

Purchase

ການ​ປຽບທຽບ​ໂປຣ​ແກຣມ​ກວດ​ຫາ​ການ​ບຸກລຸກ​ເຄຣືອ​ຂ່າຍ​ລະຫວ່າງ​ໂປຣ​ແກຣມ​SNORT and RealSecure ​ພາຍໃຕ້​ປັດ​ໃຈ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
comparison of network intrusion detection system between SNORT and RealSecure under attack

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.