ການພັດທະນາໂປຣແກຣມການຈັດການລະບົບງານບຳລຸງຮັກສາດ້ວຍຄອມພິວເຕີ ກໍລະນີສຶກສາ ລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍໃນໂຮງງານຜະລິດໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ

Purchase

ການ​ພັດທະນາ​ໂປຣ​ແກຣມ​ການ​ຈັດການ​ລະບົບ​ງານ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກສາ​ດ້ວຍ​ຄອມພິວເຕີ  ກໍລະນີ​ສຶກ​ສາ ລະບົບ​ບຳ​ບັດ​ນ້ຳ​ເສຍ​ໃນ​ໂຮງ​ງານ​ຜະລິດ​ໝີ່​ເຄິ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ  ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
Developing of computer programming for maintenance management system case study waste water treatment plat in an Instant Noodles Factory

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.