ການພັດທະນາແລະຫາປະສິດທິພາບບົດຮຽນຄອມພິວເຕີຊ່ວຍສອນແບບມັນຕິມີເດຍເລື່່ອງ ການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາເບສິກເບື້ອງຕົ້ນ ສຳລັບນັກຮຽນລະດັບປະກາດນີຍະບັດວິຊາຊີບ

Purchase

ການ​ພັດທະນາ​ແລະ​ຫາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ບົດ​ຮຽນ​ຄອມພິວເຕີ​ຊ່ວຍ​ສອນ​ແບບ​ມັນ​ຕິ​ມີ​ເດຍ​ເລື່່ອງ ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ​ພາສາ​ເບ​ສິກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ສຳລັບ​ນັກ​ຮຽນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ກາດ​ນີຍ​ະບັດ​ວິ​ຊາ​ຊີບ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
A development and efficiency validation of a multimedia computer assisted instruction program on BASIC Programming’ for vocational certificate students ‘

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.