ການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີເພື່ອການປຽບທຽບສີຜ່ານຈໍຄອມພິວເຕີ ກັບສີພິມທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງພິມແບບພົ່ນນ້ຳໝຶກ

Purchase

ການ​ພັດທະນາ​ໂປຣ​ແກຣມ​ຄອມພິວເຕີ​ເພື່ອ​ການ​ປຽບທຽບ​ສີຜ່ານ​ຈໍ​ຄອມພິວເຕີ ກັບ​ສີ​ພິມ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ພິມ​ແບບ​ພົ່ນ​ນ້ຳ​ໝຶກ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
The development of a computer program for comparison of on-screen colors and hard copy colors from inkjet printers

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.