ການພັດທະນາໂປຣແກຣມທະບຽນແລະວັດຜົນໂດຍໃຊ້ບາໂຄ້ດ ແລະວິທີບັນທຶກຜົນການຮຽນແບບໄວ້ດ້ວຍວິທີການກຳນົດຄວາມສຳຄັນ

Purchase

ການ​ພັດທະນາ​ໂປຣ​ແກຣມ​ທະ​ບຽນ​ແລະ​ວັດ​ຜົນ​ໂດຍ​ໃຊ້​ບາ​​ໂຄ້​ດ ແລະ​ວິທີ​ບັນ​ທຶກ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ແບບ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ວິທີ​ການ​ກຳນົດ​ຄວາມ​ສຳຄັນ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
The development of registration and evaluation system by using barcode and cross-check grading

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.