ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການໃຊ້ງານ ZOOM

ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການໃຊ້ງານ ZOOM ສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້

  1. ລະບົບປະຕິບັດການ OS Window ດາວໂຫຼດໄດ້ ທີ່ນີ້
  2. ລະບົບປະຕິບັດການ IoS ດາວໂຫຼດໄດ້ ທີ່ນີ້
  3. ລະບົບປະຕິບັດການ Android ດາວໂຫຼດ ທີ່ນີ້

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ZOOM ໃນ Computer

  1. ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Window ຫຼັງຈາກທຳການດາວໂຫຼດສຳເສັດໃຫ້ທຳການດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມມາກ່ອນໂດຍການກົດປຸ່ມ Save File

2. ບັນທຶກໂປຣແກຣມ

3. ລໍຖ້າຈົນກ່ວາການດາວໂຫຼດສຳເລັດ ແລ້ວກໍ່ທຳການຕິດຕັ້ງເໝືອນກັບການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມທົ່ວໆໄປ

4. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ເປີດໂປຣມແກຣມຂື້ນມາທຳການເຂົ້າໃຊ້ງານ ໂດຍສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານຜ່ານ Google Account ຫຼື Facebook Account ໄດ້

ສຳເລັດການຕິດຕັ້ງ Zoom

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ZOOM ໃນມືຖື

  1. ເຂົ້າໄປທີ່ App Store ຫຼື Play Store ຄົ້ນຫາຄຳວ່າ “ZOOM” ເລືອກແອັບ ZOOM Cloud Meetings ໃຫ້ກົດຕິຕັ້ງ ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສຳເລັດໃຫ້ກົດ ເປີດ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ງານແອັບ

2. ໜ້າທຳອິດຈະເປັນໜ້າ Start a Meeting ໃຫ້ກົດ Sign in ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ງານ ສາມາເລຶອກເຂົ້າໃຊງານໂດຍໃຊ້ Email Account ຫຼື Facebook Account ກໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າ Meet & Chat

3. ຖ້າຕ້ອງການເປີດການປະຊຸ່ມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ ໃຫ້ກົດ New Meeting ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີ Popup ຂື້ນມາວ່າ ໃຫ້ກົດເລືອກຄຳວ່າ Copy Invitation ເພື່ອທຳການກ໊ອບປີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງລິງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຊົ້າປະຊຸມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ

ວິທີການໃຊ້ງານ

  1. ເມື່ອເປີດໂປຣແກຣມຂື້ນມາຈະມີເມນູຕ່າງໆ ໃນກໍລະນີຢາກເປີດຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ ໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່  New Meeting ເພື່ອທຳການເປີດຫ້ອງປະຊຸມໃໝ່

2. ໃນກໍລະນີເປີດໃຊ້ງານໃຫ້ກົດໃຫ້ກົດ Join with Computer Audio

3. ເມື່ອຕ້ອງການເຊີນຜູ້ໃຊ້ເອີ່ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ ໃຫ້ກົດປຸ່ມ invite ທາງລຸ່ມ

4. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີ Popup ຂື້ນມາວ່າ ໃຫ້ກົດເລືອກຄຳວ່າ Copy Invitation ເພື່ອທຳການກ໊ອບປີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງລິງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ

SSL for business, from $12.88

Leave a Reply

Your email address will not be published.