ລົງທະບຽນຮຽນອອນລາຍແນວໃດ?

ຫຼາຍນ້ອງນັກສຶກສາສອບຖາມເຂົ້າມາເລີຍຈະສະຫຼຸບໃຫ້ດັ່ງນີ້:

1. ລົງທະບຽນຮຽນແນວໃດ?

  • ການລົງທະບຽນຮຽນຜ່ານເວບ ມີຢູ່ເດີ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:
    1. ເຂົ້າທີ່ www.miuder.com
    2. ເລືອກເຂົ້າສູ່ຫ້ອງຮຽນ
    3. ເລືອກວິຊາທີ່ຈະຮຽນໂດຍການ ຄິກ ຊື້ດຽວນີ້ ຫຼື ຄິຣກ ລົງທະບຽນ

4. ເລືອກດຳເນີນການຈ່າຍເງິນ

5. ເລືອກດຳເນີນການຈ່າຍເງິນ ບ່ອນສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ຈື່ ອີເມວ ແລະ ຄຣິກ  Create an account? ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຊື່ເຂົ້າລະບົບ ແຕ່ຖ້າຜູ້ມີແລ້ວກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຄິກໃສ່  Create an account?

6. ສຳເລັດລົງທະບຽນຊື້ຫຼັກສູດຮຽນ ລໍຖ້າແອັດມິນອະນຸຍາດ

2. ເຂົ້າລະບົບແນວໃດເມື່ອມີບັນຊີ ຫຼື ຊື່ເຂົ້າລະບົບແລ້ວ ?

  1. ເຂົ້າໄປທີ www.miuder.com ເຂົ້າໄປທີ່ Dashboard

2. ປ້ອນຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

3. ໃຫ້ເລືອກ Enrolled Course ແລ້ວຈະເຫັນຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດັ່ງນີ້

3. ເຂົ້າໄປແລ້ວເລີ່ມຮຽນແນວໃດ ?

1. ຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຄິກໃສ່ຄອດນັ້ນໆໄດ້ເລີຍ

2. ຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວ ເຂົ້າໄປທີ່ Dashboard ແລະ Enrolled Course ແລ້ວຄິກໃສ່ ຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດຮຽນ

3. ເລືອກ Start Course ຫຼື ໃນກໍລະນີ ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຮຽນມາແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດໃຫ້ກົດ CONTINUE TO LESSON

4. ບົດຮຽນໃດທີ່ເຮົາຮຽນສຳເລັດແລ້ວແມ່ນໃຫ້ກົດ Complete Lesson ເພື່ອໄປຕໍ່ບົດຮຽນອື່ນໆ

4. ສົ່ງວຽກບ້ານແນວໃດ ?

1. ຄິກໃສ່ ວຽກບ້ານທີ່ຕ້ອງການສົ່ງ ທີ່ເຫັນໃນບົດນັ້ນໆ ຫຼື ຈຸດໃດໜື່ງທີ່ທາງ ອຈ ເພີ່ນໃຫ້ຕອບ
2. ຄິກທີ່ Submit Assignment

3. ຕອບວຽກບ້ານໃນຫ້ອງໝາຍຕິກສີແດງ ແລ້ວ ຄິກໃສ່ Submit Assignment ປຸ່ມສີຂຽນອີກຄັ້ງເພື່ອສົ່ງວຽກບ້ານ

SSL for business, from $12.88

Leave a Reply

Your email address will not be published.