ແນະນຳ Share Web Hosting

Share Web Hosting

ແນະນຳບໍລິການຝາກຂໍ້ມູນເວບໄຊ້ Share Web Hosting ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເຫັນວ່າ ສະຖຽນດີເວບ miuder.com ແລະຫຼາກຫຼາຍເວບທີ່ທີມງານມີຢູ່ເດີພັດທະນາຂື້ນມາກໍ່ໄວ້ໃນນີ້

ສີ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເມື່ອໃຊ້:

1 ເວບໄຊທ`ໂລດໄວ

2. ມີສຳຮອງຂໍ້ມູນທຸກວັນ

3. ຍ້າຍຂໍ້ມູນຟຣີ

4. ມີຜູ້ຕິດຕາມລະບົບ 24 ຊົ່ວໂມງ

5. ສະແກນໄວຣັດຟຣີ

ມີຫຼາກຫຼາຍwebໃຫ້ເລືອກແຕ່ຂໍແນະນຳhostທີ່ເຄີຍໃຊ້ມາ ແລະ ກໍ່ຍັງໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີດັ່ງນີ້: 

1, ຖ້າເລືອກລາຄາຖືກ ແລະ ມາດຕະຖານລະດັບໂລກແນະນຳເວບນີ້ເລີຍ (ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5,98 $ /ປີ)

ມາດຕະຖານສາກົນ

2, ເລືອກ Host ເພື່ອນບ້ານທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ເລີ່ມຕົ້ນລາຄາບໍ່ແພງດັ່ງທີ່ຄິດ


SSL for business, from $12.88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *